Flexit

Flexit_poslogo_farge

Det anbefales å velge et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinner som har høy virkningsgrad (80%)

Dette reduserer energibehovet til oppvarming.Det er også viktig at SFP(Specific Fan Power) er lav.
En SPF på 2,0kW/(m³/s)eller lavere bør være målsetningen.En lav SFP betyr at viftene er effektive og bruker lite energi i forhold til luftmengden de leverer.Anlegget må prosjekteres slik at lydnivået blir lavt og innenfor grenseverdiene i NS8175 klasse C.

Det er vanlig at avtrekk legges til toalett,bad og kjøkken.Tilluft legges frem til alle oppholdsrom.Ved riktig soneinndeling og montering av spjeld vil det være mulig å behovsstyre anlegget.da får de områdene som har behov luft,mens rom som ikke brukes får mindre luftmengde enn normalt.Kjøkkenhette bør ha avkast over tak for å unngå tilsmussing av kanalanlegg og aggregat.

Hvordan virker systemet?

Ny,frisk,filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue,soverom og oppholdsrom.

  1. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom avtrekksventiler i taket på kjøkkenet,bad og våtrom.
  2. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg(alternativt takhatt).
  3. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftebehandlingsaggregatet.Dermed renses luften før den blåses inn i rommene.Brukt luft på vei ut varmer den nye,rene luften på vei inn i huset.På den måten sparer du penger til oppvarming.
  4. Luftinntak via kombiboks(alternativt egen ventil).
  5. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil(alternativt kobles på ventilasjonsannlegget gjennom en by pass-kanal,utenom rotorgjennvinneren).

Vi tilbyr Flexit boligaggregat med over 80% varmegjenvinning som tilfredstiller de nye, strenge kravene til passivhus-standarden.

Stadig flere velger å oppgradere til balansert system for å oppnå godt inneklima og energibesparelse.

Brosjyre luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Brosjyre luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Brosjyre kjøkkenhetter

Se brosjyre vifter med tilbehør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Smart-ventilasjon as