Fakta om boligventilasjon

  • God ventilasjon  gjennvinner min. 80% av varmen.
  • Minimaliserer fukt i våtrom og konstruksjon
  • Reduserer faren for Radon gass konsentrasjon i boligen.
  • Reduserer faren for astma og andre helseplager forbundet med for dårlig luftkvalitet.
  • Fjerner «trekk» i boligen som ofte fører til forkjølelse og nedsatt allmentilstand.
  • Fjerner skadelige stoffer i byggningsmaterialer som siver ut opptil 1 år etter ferdigstillelse.

Dette er alle viktige punkter du bør ta hensyn til når du skal renovere\etterisolere boligen din.elever_02_03Varmegjennvinning: Kun Balansert ventilasjon gjennvinner varme fra utkastluften,Flexit boligaggregater gjenvinner hele 85-90%.I tillegg filtreres luften for pollen og forurensing.

Fukt: Visste du at viften på badet bør stå på en time etter du har dusjet? Sliter du med mye dugg på speilet på badet etter dusj\bading? tenk da på hvor mye fuktighet som setter seg i bygningsmassen og kan gi grunnlag for sopp,råte og mugg.

Våtrom som bad er jo som regel varmere også enn for eksempel soverommet noe som fører til enda større fare for kondens i bygningslagene da eldre hus ofte ikke har dampsperre eller den er ikke god nok evnt full av hull\skader.

Et riktig ventilert hus skal ha luft inn (overtrykk) til de rene rommene i huset-altså oppholdsrom som stue og soverom.Og luft ut (undertrykk) i fuktige\skitne rom som bad\vaskerom og kjøkken.På den måten vil luftstrømmen i huset gi deg frisk luft der du trenger det mest og hindre at fukt fra bad,vaskerom og kjøkken sprer seg i boligen.

Radon: Hvordan påvirker radon min helse?

Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.

Helserisiko

Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft. Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne.

Hvorfor finnes radon i hus?

Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen

radon_house

Som bildet forklarer er det viktig å få ut denne gassen,Det billigste og enkleste alternativet vil da ofte være gjennom ventilasjon,hvis ikke må man tette hele grunnflaten og rundt grunnmuren,evnt legge inn rør under hele bygningen for å lede gassen ut og bort fra huset.Svært mange hus i norge har radon,særlig i kjeller.Radon kan måles med utplassering av sporfilm i minst 2 måneder i minst 2 rom i huset eller med et elektronisk måleapparat.Vi i smart-ventilasjon kan hjelpe til med sporfilm alternativet.

Et radonsug\brønn vil i de fleste tilfeller eliminere problemet med radon.Vi kan hjelpe deg med dette,for spørsmål eller bestilling av Radonsug\brønn trykk her.

 

Astma\allergier:

Hensikten med ventilasjon er å fjerne luftfuktighet og forurensninger i inneluften å tilføre frisk, ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Boliger og bygg med dårlig ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine og nedsatt konsentrasjon

på  http://www.naaf.no/no/inneklima/Fukt-og-mugg/Ventilasjon-i-boliger/kan du lese om hvorfor god ventilasjon er så viktig for å forebygge helseskader.

Trekk\kaldras: Har du naturlig ventilasjon med åpninger rett ut over vindu eller i vegg vil du få trekk,spesiellt hvis du bruker varmekilder som forbrenner oksygen.Kald luft blir da trukken inn og kjøler ned luften inne og du får dårlig og varierende klima inne.En bolig skal etter dagens krav være så tett som mulig og bli tilført frisk luft gjennom balansert ventilasjon sånn at mesteparten av varmen i inneluften blir gjennvunnet og du slipper å føle at du lever i en liten vindtunnel.

http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/styring-og-effektivisering/ventilasjon/108/0/

Farlige stoffer i bygningsprodukter: Produkter som ferdigmalte mdf plater til vegg og tak som er mye brukt i boliger ved renovering og nybygg utsondrer gasser fra produksjon og maling som kan være helseskadelig hvis de ikke blir ventilert ut av boligen i tilstrekkelig grad.Dette kan pågå i så mye som 1 år etter ferdigstillelse.

Fakta om varmepumper: De skifter IKKE ut luften i boligen din:de sirkulerer luften som er i boligen og henter inn varme utenfra gjennom en type væske(nesten som frostvæska i bilen).Derimot har mange modeller i dag et filter som de filtrerer luften gjennom,men de erstatter på ingen måte et godt ventilasjonsanlegg.Derimot jobber de perfekt sammen med et ventilasjonsanlegg i og med at de varmer opp luften som så ventilasjons systemet distribuerer rundt i boligen.

Trykk her for kjøp av ventilasjonsprodukter i vår nettbutikk..

©Smart-ventilasjon as